Ekonomi

TCMB’den hükümete enflasyon mektubu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hükümete yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon hedefine ulaşılamaması halinde, Hükümete yazılı bildirimde bulunmak ve sapmanın nedenlerini kamuoyuna açıklamakla yükümlüdür. hedef ve alınması gereken önlemler. 2022 yılında enflasyon hedef aralığın üzerinde gerçekleşti.

Bu kapsamda, enflasyonun hedeften sapma nedenlerini açıklayan 2023 yılının ilk Enflasyon Raporu’nu ve enflasyon hedefine ulaşmak için uygulanacak para politikasını özetleyen 2023 Para Politikası ve Liraizasyon Stratejisini, Bilginize.

2022 yılında TCMB’nin tüm politika araçları üzerinde kapsamlı bir inceleme süreci yürütülmüştür.

TCMB’nin bütünleşik politika çerçevesi olan Liraizasyon Stratejisi, atılacak adımların etki analizine dayalı olarak oluşturulmaktadır. Uygulanan strateji, kalıcı fiyat istikrarının iki ön koşulu olan Türk lirasının finansal sistemdeki ağırlığının artırılması ve mevcut
Fazla kapasite oluşturma açısından destekleyici etkileri olmuştur.

Çeşitlendirilmiş rezerv kaynaklarıyla güçlenen TCMB rezervleri, yüksek enerji fiyatları ve finansal dalgalanmalar nedeniyle küresel rezerv kayıplarına rağmen arttı. Ülke para birimi takas anlaşmalarının aktifleştirilmiş kullanımı yoluyla
Yerel para birimi ile ticaret yaygınlaşırken, döviz piyasalarının uzun vadede daha istikrarlı bir yapıya kavuşması yönünde değerli gelişmeler gözlendi.

Liraizasyon adımlarıyla desteklenen etkin rezerv politikası sonucunda Türk lirasının mevduat payında güçlü yükseliş eğilimi
gerçekleşti.

Amaca yönelik kredi, likidite, provizyonlar ve teminat politikalarının, kredilerin büyüme oranı, bileşimi ve ekonomik faaliyetle ilişkisi üzerinde değerli etkileri olmuştur. Rus-Ukrayna Savaşı sonrası kredi büyümesinde yaşanan ani artış kontrol altına alındı.
Kompozisyonunda ticari, KOBİ, yatırım ve ihracat kredilerinin payı tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır.

Küresel iktisadi faaliyetteki zayıflama sürecinin yarattığı risklere karşı finansman maliyetlerinin uygunluğu ile yatırım ve cari fazla kapasitesinin desteklenmesi sağlanmıştır.

Savaşın etkisiyle yükselen ticari kredi ve tahvil faizleri, alınan aktif tedbirlerle önemli ölçüde geriledi. Böylece mali transfer güçlendi. Tüm bunların sonucunda elektrik fiyatlarının etkileri hariç tutulduğunda 2022 yılında cari fazla kapasite geliştirilmiştir.

Uygulanan aktif politikalar ile kalıcı fiyat istikrarı önündeki yapısal sorunların giderilmesinde değerli kazanımlar elde edilmiştir. Ayrıca, söz konusu politikaların olumlu sonuçları ve küresel enerji fiyatlarının göreli istikrarı ile yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda kademeli bir yavaşlama başlamıştır.

Aylık enflasyon oranlarındaki yavaşlama, genel ve çekirdek enflasyon, enflasyon yayılımı ve beklentileri ile ana eğilim göstergelerinde önemli düşüşlere yol açmıştır.

TCMB, 2023 yılında Liraizasyon Stratejisini tüm unsurlarıyla bilgi odaklı ve etki analizine dayalı olarak uygulamaya ve geliştirmeye devam edecektir.

Yılın ilk yarısının getirdiği prestij ile mevduatta liralaşma oranının yüzde 60’a çıkarılması, yılın geri kalanında da liralaşma artışının sürdürülmesi hedefleniyor. Bankaların teminat, fonlama ve kredi kanallarını kullanma kabiliyetleri liraizasyon amaçlarına uygun olarak kalibre edilecektir.

Türk lirası likidite yönetiminde, Açık Piyasa Süreçleri fonlama kanalının ana unsuru haline getirilecek ve bu kanaldan yapılan fonlamanın payı kademeli olarak artırılacaktır. Kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonunun 2023 yılında öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır.

Kredilerin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlasını artırıcı faaliyetleri destekleyecek şekilde kullanılmasını öngören amaca yönelik kredi yaklaşımı güçlendirilerek uygulanacaktır.

Rezerv kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve TCMB rezervlerinin artırılmasına devam edilecektir. Politika çerçevesinin sağlıklı ve istikrarlı bir istikrar ve serbest piyasa koşullarında döviz piyasalarında arz ve talebin oluşmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

TCMB, fiyat istikrarının kalıcı olarak sağlanması hedefi doğrultusunda geliştirdiği Liraizasyon Stratejisini kararlılıkla uygulamaya devam edecektir. Türkiye Ekonomik Modeli çerçevesinde kurulan yüksek koordinasyonun pekişmesiyle birlikte tüketici fiyatlarının yıllık artış oranı Enflasyon Raporu tahminleriyle uyumlu bir düzeye inecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tecrübeli Ustasıyla Lider. %100 Garantili Hizmet. Teklif Alma Hızlı Servis Agı
Başa dön tuşu